Ručíme za vysokou kvalitu zajišťovaného tlumočení 7.2.2018

Tlumočení znamená převod řeči nebo hovoru z jednoho jazyka do druhého. Proto se používají služby tlumočníků. Překladatel musí umět dokonalě cizí jazyk, ale hlavně musí chápat o čem mluví.
Nejvíce používaná služba překladu je simultánní a konsekutivní tlumočení. U simultánního překladu převádí tlumočník projev řečníka okamžitě v tom sledu, jak ho poslouchá, využívá se to hlavně u mezinárodních jednáních a konferencích, konsekutivní probíhá tak, že partner řekne pár vět a odmlčí se, aby tlumočník mohl přeložit jeho projev.

Kompletní služby

Pro zajištění tlumočení vycházíme zákazníkům maximálně vstříc a to nejen poskytnutím profesionálního tlumočníka, ale i jeho umístěním na dané místo. Samozřejmostí pro naše tlumočníky je diskrétnost a taktní vystupování.

Kategorie: Nezařazené