Myslete již nyní na budoucnost 23.9.2018

My všichni jistě velmi dobře ze své vlastní zkušenosti víme, že myslet do budoucnosti a předvídat je nejenom obtížné, ale také velmi těžké, protože společnost a podmínky, ve kterých žijeme, se neustále velmi rychle mění. I přesto však v české legislativě existuje nástroj, který může zmírnit důsledky Vašich budoucích chybných rozhodnutí. Je jím takzvaný svěřenecký fond neboli trust.

Předcházejte chybným rozhodnutím

Svěřenecký fond zatím není v české společnosti příliš znám, avšak mohou jej využívat jak podnikatelé, tak i soukromé osoby k různým účelům. V podstatě však díky němu eliminujete své případné chyby, kterých jste se dopustili nebo kterých byste se mohli dopustit, a myslíte na budoucnost tím, že jeho správci ukládáte podmínky, jak má pečovat o majetek (osobní, firemní, hmotný, nehmotný, finance, akcie atd.), který jste mu svěřili.

Kategorie: Nezařazené